Introduksjon til re-aldring av gjeld

Uttrykket «gjenaldrende gjeld» refererer til prosessen med å endre den rapporterte datoen for første kriminalitet på en forbrukers kredittrapport. Dette kan gjøres av kreditor selv eller ved bruk av et gjeldsforvaltningsselskap. Målet med re-aldring av gjeld er å forbedre forbrukerens kredittscore, noe som gjør det lettere for dem å få ny kreditt eller lån i … Les mer

Hva er en frihandelsavtale (FTA)?

Hvordan fungerer frihandelsavtaler? For eksempel den nordamerikanske frihandelsavtalen (NAFTA). Hva er en frihandelsavtale (FTA)? En frihandelsavtale (FTA) er en avtale mellom to eller flere land for å redusere eller eliminere tollsatser, kvoter og andre handelshindringer, og for å fremme samarbeid om spørsmål som tollprosedyrer og tvisteløsning. Frihandelsavtaler kan være bilaterale (mellom to land) eller multilaterale … Les mer