Velferdstap av skatt Definisjon

Et velferdstap oppstår når en skatt forvrenger økonomisk aktivitet på en måte som fører til en nedgang i økonomisk velferd. En skatt kan forårsake et velferdstap ved å motvirke arbeid, investeringer eller entreprenørskap. En skatt kan også gi et velferdstap ved å vri allokeringen av ressurser i økonomien. Velferdstapet ved beskatning er summen av dødvektstapet … Les mer

Three-Sigma Limits: Hva du trenger å vite

Three-Sigma Limits: Hva du trenger å vite Hvordan definerer du grenser? En grense er en begrensning på hvor mye penger som kan lånes eller brukes. Grenser settes ofte av finansinstitusjoner som banker for å minimere risikoen ved å låne ut penger. Hvordan tolker du 3 standardavvik? Det er to måter å tolke 3 standardavvik på. … Les mer