Oppgitt årlig rentesats Definisjon

Oppgitt årlig rente er den rentesatsen som er oppgitt på et låne- eller investeringsprodukt. Dette er satsen som vil bli brukt til å beregne rentebetalingene på lånet eller investeringen. Den oppgitte årlige renten er ikke nødvendigvis den samme som den faktiske renten som vil bli lagt på lånet eller investeringen. Betaler du både APR og … Les mer

Renteparitet (IRP)

IRP er en økonomisk teori som sier at rentedifferansen mellom to land skal være lik forskjellen mellom de forventede inflasjonsratene til disse landene. Med andre ord bør renten i ett land være lik renten i et annet land pluss eller minus forventet inflasjonsrate i det landet. IRP brukes ofte av investorer for å avgjøre om … Les mer

Tidspreferanseteori om interesse Definisjon

Tidspreferanseteori er en teori om renter som sier at renten bestemmes av utålmodighetsnivået til utlåneren. Teorien sier at renten er en funksjon av tidspreferansen, som er preferansen for nåværende forbruk fremfor fremtidig forbruk. Jo høyere tidspreferanse, jo høyere rente. Hva er forskjellen mellom realrente og nominell rente? Realrenten er den renten som er justert for … Les mer

Rentederivatdefinisjon

Et rentederivat er en finansiell kontrakt hvis verdi er utledet fra ytelsen til et underliggende renteinstrument. Den vanligste typen rentederivat er en swap, som er en kontraktsmessig avtale mellom to motparter om å bytte periodiske betalinger basert på ulike renteindekser. Hva er de 5 derivatene? 1. Det første derivatet er endringen i renten med hensyn … Les mer

Hvordan Vasiceks rentemodell fungerer

Vasicek rentemodellen er en matematisk modell som brukes til å beskrive utviklingen av renter over tid. Modellen er oppkalt etter dens skaper, den tsjekkisk-amerikanske økonomen Oldrich Vasicek. Vasicek-modellen er et populært valg for modellering av renter fordi den er relativt enkel å forstå og implementere. Modellen er også enkel å kalibrere til historiske data. Vasicek-modellen … Les mer