Oppgitt årlig rentesats Definisjon

Oppgitt årlig rente er den rentesatsen som er oppgitt på et låne- eller investeringsprodukt. Dette er satsen som vil bli brukt til å beregne rentebetalingene på lånet eller investeringen. Den oppgitte årlige renten er ikke nødvendigvis den samme som den faktiske renten som vil bli lagt på lånet eller investeringen. Betaler du både APR og … Les mer