Hva er sluttkursen?

Sluttkursen er et begrep knyttet til aksjemarkedet. Det refererer til prisen som en eiendel lukkes på en handelsdag veske. Det er en ekstremt viktig verdi siden det er med denne prisen åpningsauksjonen neste virkedag vil begynne. Med andre ord faller den viktige funksjonen til å bestemme prisen på sluttkursen. åpningspris av en eiendel neste dag.

Hvorfor er sluttkursen viktig?

Generelt er det verdien som kommuniseres av media fordi den i en informasjon kan oppsummere hva som har skjedd i markedet i løpet av handelsdagen. Stengkursen er viktig for å beregne priskurvene der minimums- og maksimumsprisen på en eiendel i en handelssession tas i betraktning. En av de viktigste opplysningene vi kan hente ut fra sluttprisen er at den gir en bredere ide om hvordan neste økt vil se ut. Hvis den lukkes maksimalt, betyr det at i neste økt vil en oppadgående trend bli markert og omvendt.

I tråd med begrepet er det viktig å vite at handelsaktiviteten kan fortsette etter avslutning av handelen. Faktisk lukker ikke alle børser i verden samtidig. Sluttprisene inkluderer ikke selskapshandlinger (fusjoner og oppkjøp) da disse kan endre sluttkursen. Disse selskapets handlinger har generelt en direkte effekt på prisen på en eiendel.

En av de mest nyttige dataene for analyse er å sammenligne sluttkursene. Denne analysen tillater på den ene siden å få en klarere ide om svingninger av prisen til et bestemt tidspunkt, og på den annen side evaluere og analysere ytelsesrekorden eller også kalt historisk ytelse.