¿Qué es Andre ting er like?

Når vi nevner uttrykket Ceteris paribus, refererer vi til et begrep eller en setning på latin (opprinnelig Andre ting er like) som refererer til at alt annet er konstant. Det brukes normalt i økonomisk og finansiell analyse for å kunne forklare visse aspekter og spare tid. Når begrepet ceteris paribus brukes, prøver forfatteren eller personen … Les mer

Kategorier A

Hva er et produktivt apparat?

Når vi snakker om det produktive apparatet, refererer vi til de totale ressursene, teknologiene og instrumentene som brukes til å kunne produsere de nødvendige varer og tjenester i et land. For dette formålet blir det totale antallet selskaper, institusjoner eller enkeltpersoner som produserer varer og tjenester i landet tatt i betraktning for å tilfredsstille krever … Les mer

Kategorier P