Hva er et produktivt apparat?

Når vi snakker om det produktive apparatet, refererer vi til de totale ressursene, teknologiene og instrumentene som brukes til å kunne produsere de nødvendige varer og tjenester i et land. For dette formålet blir det totale antallet selskaper, institusjoner eller enkeltpersoner som produserer varer og tjenester i landet tatt i betraktning for å tilfredsstille krever … Les mer