Hva viser like-for-like-salgsnummeret?

Like-for-like-salgstallet er et mål på en bedrifts salgsresultat over tid. Det er en måte å sammenligne salg fra en periode til en annen, uten å vurdere effekten av inflasjon eller andre faktorer som kan forvrenge dataene. For å beregne like-for-like-salg tar du salget fra en bestemt periode og sammenligner det med salget fra samme periode … Les mer

Hva er en statsautorisert regnskapsfører (CA) og hva gjør de?

En autorisert regnskapsfører (CA) er en profesjonell som tilbyr finansielle og regnskapstjenester til bedrifter og enkeltpersoner. CA-er er regulert av profesjonelle organer som Institute of Chartered Accountants i England og Wales (ICAEW) og Chartered Institute of Accountants i Skottland (ICAS). Hovedrollen til en CA er å gi økonomisk råd og støtte til sine kunder. Dette … Les mer

Enkel tilfeldig prøvetaking: 6 grunnleggende trinn med eksempler

1. Velg din befolkning. 2. Bestem deg for en prøvetakingsmetode. 3. Bestem prøvestørrelsen din. 4. Velg prøveintervall. 5. Velg prøveenhetene dine. 6. Tegn prøvene dine. Hva er de 5 tilfeldige prøvetakingsteknikkene? Det finnes noen forskjellige typer tilfeldige utvalgsteknikker som kan brukes for å velge et utvalg fra en større populasjon. Disse inkluderer: -Enkelt tilfeldig utvalg: … Les mer

Hvorfor salgsmiksavvik betyr noe

Salgsmiksavviket er forskjellen mellom den faktiske salgsmiksen og den budsjetterte eller forventede salgsmiksen. Denne variansen kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps økonomiske ytelse fordi det kan påvirke både inntektene og kostnadene forbundet med å produsere og selge et produkt. Det er flere grunner til at avviket i salgsmiks er viktig. For det første … Les mer

Liten minus stor (SMB)

SMB-faktoren (Small Minus Big) er en risikofaktor som fanger opp avkastningsforskjellen mellom small-cap-aksjer og large-cap-aksjer. SMB-faktoren brukes ofte som en proxy for markedsrisikopremien, da small-cap-aksjer generelt anses å være mer volatile og risikofylte enn large-cap-aksjer. SMB-faktoren har vist seg å være en betydelig kilde til avkastning for investorer på lang sikt. Generelt har SMB-faktoren gått … Les mer

Inaktiv tid

Begrepet ledig tid refererer til tiden en arbeider ikke jobber, men fortsatt får betalt. Inaktiv tid kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert nedetid på grunn av mangel på arbeid, pauser eller venting på materialer. Når man beregner kostnaden for ledig tid, vil bedrifter ofte inkludere kostnadene for lønn samt alternativkostnaden for tapt produktivitet. … Les mer

Restinntekt: hva det er, typer og hvordan man kan lage det

Hva er restinntekt? Det finnes ulike typer restinntekt. Hvordan kan du få gjenværende inntekt? Hvordan fungerer restbetalinger? Når et selskap rapporterer inntjening, inkluderer det både driftsinntekter og ikke-driftsinntekter. Ikke-driftsinntekter inkluderer poster som renteinntekter, inntekter fra investeringer og gevinster (eller tap) ved salg av eiendeler. Driftsinntekter er selskapets overskudd fra kjernevirksomheten. En restbetaling er en type … Les mer

Hva er en ensidig test?

En ensidig test er en statistisk test der nullhypotesen er at populasjonsgjennomsnittet er mindre enn eller lik verdien angitt i den alternative hypotesen. En ensidig test er også kjent som en retningstest. Hvorfor er en ensidig test kraftigere? En enhalet test er kraftigere enn en tosidet test fordi den lar deg teste for en spesifikk … Les mer

Hva er en tosidig test?

Definisjon og eksempel. En tosidet test er en statistisk test som brukes til å fastslå om det er en signifikant forskjell mellom to populasjoner. En tosidet test kan brukes til å teste for en forskjell i gjennomsnitt, proporsjoner eller varianser. Nullhypotesen for en tosidet test er at det ikke er noen forskjell mellom de to … Les mer

Hva er enhetssalg?

Begrepet «enhetssalg» refererer til antall enheter av et bestemt produkt eller tjeneste som har blitt solgt over en spesifisert tidsperiode. Denne informasjonen brukes vanligvis av bedrifter til å spore salgstrender og finne ut hvilke produkter som selger godt og hvilke som ikke er det. Enhetssalgsdata kan også brukes til å beregne andre viktige beregninger som … Les mer