Enkel tilfeldig prøvetaking: 6 grunnleggende trinn med eksempler

1. Velg din befolkning. 2. Bestem deg for en prøvetakingsmetode. 3. Bestem prøvestørrelsen din. 4. Velg prøveintervall. 5. Velg prøveenhetene dine. 6. Tegn prøvene dine. Hva er de 5 tilfeldige prøvetakingsteknikkene? Det finnes noen forskjellige typer tilfeldige utvalgsteknikker som kan brukes for å velge et utvalg fra en større populasjon. Disse inkluderer: -Enkelt tilfeldig utvalg: … Les mer

Hvorfor salgsmiksavvik betyr noe

Salgsmiksavviket er forskjellen mellom den faktiske salgsmiksen og den budsjetterte eller forventede salgsmiksen. Denne variansen kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps økonomiske ytelse fordi det kan påvirke både inntektene og kostnadene forbundet med å produsere og selge et produkt. Det er flere grunner til at avviket i salgsmiks er viktig. For det første … Les mer

Liten minus stor (SMB)

SMB-faktoren (Small Minus Big) er en risikofaktor som fanger opp avkastningsforskjellen mellom small-cap-aksjer og large-cap-aksjer. SMB-faktoren brukes ofte som en proxy for markedsrisikopremien, da small-cap-aksjer generelt anses å være mer volatile og risikofylte enn large-cap-aksjer. SMB-faktoren har vist seg å være en betydelig kilde til avkastning for investorer på lang sikt. Generelt har SMB-faktoren gått … Les mer

Inaktiv tid

Begrepet ledig tid refererer til tiden en arbeider ikke jobber, men fortsatt får betalt. Inaktiv tid kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert nedetid på grunn av mangel på arbeid, pauser eller venting på materialer. Når man beregner kostnaden for ledig tid, vil bedrifter ofte inkludere kostnadene for lønn samt alternativkostnaden for tapt produktivitet. … Les mer

Hva du bør vite om arbeidsintensive arbeidsplasser

Arbeidskrevende: Hva du trenger å vite. I hvilken økonomi vil kapitalintensiv teknikk være å velge? Det finnes ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer som er spesifikke for hver situasjon. Generelt sett vil en kapitalintensiv teknikk bli valgt når fordelene ved å gjøre det oppveier kostnadene. Dette kan … Les mer

Hva er enhetssalg?

Begrepet «enhetssalg» refererer til antall enheter av et bestemt produkt eller tjeneste som har blitt solgt over en spesifisert tidsperiode. Denne informasjonen brukes vanligvis av bedrifter til å spore salgstrender og finne ut hvilke produkter som selger godt og hvilke som ikke er det. Enhetssalgsdata kan også brukes til å beregne andre viktige beregninger som … Les mer

Systematisk prøvetaking

Systematisk utvalg er en metode for å velge et utvalg fra en populasjon der hvert medlem av populasjonen er valgt til å inkluderes i utvalget med en kjent, men tilfeldig, sannsynlighet. Denne metoden brukes ofte når det ikke er praktisk å velge et utvalg tilfeldig, men et tilfeldig utvalg ønskes. For eksempel, hvis en forsker … Les mer

Salg per aksje

Salg per aksje er et finansielt forhold som måler et selskaps salg i forhold til antall utestående aksjer. Det beregnes ved å dele et selskaps totale salg med antall utestående aksjer. Dette forholdstallet brukes vanligvis til å sammenligne selskaper av forskjellig størrelse, eller for å sammenligne et selskaps salgsresultat over tid. Et selskap med et … Les mer

Hvor mye er det verdt?

Estimere verdien av noe som ikke kan bli kjent Hva betyr det å gå opp til tallerkenen? Forutsatt at du spør om formspråket, å gå opp på platen, betyr det å ta ansvar, å gjøre det som er nødvendig, spesielt når det er vanskelig. Det brukes ofte i forretningssammenheng, når noen må ta ansvar og … Les mer

Variasjonskoeffisient Betydning og hvordan du bruker den

Variasjonskoeffisienten (CV) er et statistisk mål på spredningen av datapunkter rundt gjennomsnittet. Det beregnes som forholdet mellom standardavviket og gjennomsnittet. CV-en er et nyttig mål når man skal sammenligne datasett som har ulike virkemidler. Den standardiserer dataene slik at de lettere kan sammenlignes. CV-en kan brukes til å sammenligne datasett som har forskjellige måleenheter. For … Les mer