Hva viser like-for-like-salgsnummeret?

Like-for-like-salgstallet er et mål på en bedrifts salgsresultat over tid. Det er en måte å sammenligne salg fra en periode til en annen, uten å vurdere effekten av inflasjon eller andre faktorer som kan forvrenge dataene. For å beregne like-for-like-salg tar du salget fra en bestemt periode og sammenligner det med salget fra samme periode … Les mer

Omfattende inntekt: erklæring, formål og definisjon

Hensikten med og definisjonen av totalinntekt Hva er de 3 elementene i en totalinntektsoppgave for en tjenestevirksomhet? De tre elementene i en totalinntektsoppstilling for en tjenestevirksomhet er: 1) Inntekter: Dette inkluderer alle inntekter opptjent fra å yte tjenester til kunder, inkludert eventuelle salgsskatter eller andre avgifter som kreves inn. 2) Utgifter: Dette inkluderer alle kostnader … Les mer