Kapitalkontroll

Kapitalkontroll er tiltak pålagt av en regjering for å regulere strømmen av kapital inn og ut av landet. De introduseres vanligvis i tider med økonomisk eller finansiell ustabilitet, for å forhindre en plutselig utstrømning av kapital som kan destabilisere økonomien. Kapitalkontroll kan ha mange forskjellige former, inkludert restriksjoner på valutatransaksjoner, begrensninger på hvor mye penger … Les mer

Liten minus stor (SMB)

SMB-faktoren (Small Minus Big) er en risikofaktor som fanger opp avkastningsforskjellen mellom small-cap-aksjer og large-cap-aksjer. SMB-faktoren brukes ofte som en proxy for markedsrisikopremien, da small-cap-aksjer generelt anses å være mer volatile og risikofylte enn large-cap-aksjer. SMB-faktoren har vist seg å være en betydelig kilde til avkastning for investorer på lang sikt. Generelt har SMB-faktoren gått … Les mer