Zone Of Resistance Definisjon

Motstandssonen er området på et prisdiagram der salg sannsynligvis vil finne sted. Det er vanligvis definert som området mellom en nylig høy og en nylig lav. Motstandssonen kan også betraktes som området der tilbudet er større enn etterspørselen. Resistenssonen er viktig for tekniske analytikere fordi den kan brukes til å identifisere potensielle områder med støtte … Les mer

Hva du bør vite om arbeidsintensive arbeidsplasser

Arbeidskrevende: Hva du trenger å vite. I hvilken økonomi vil kapitalintensiv teknikk være å velge? Det finnes ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer som er spesifikke for hver situasjon. Generelt sett vil en kapitalintensiv teknikk bli valgt når fordelene ved å gjøre det oppveier kostnadene. Dette kan … Les mer