Hvordan markedssegmenter fungerer: Identifikasjon og eksempler

Hvordan identifisere og jobbe med markedssegmenter Hvordan identifiserer du segmenter i markedsføring? Det er noen forskjellige måter å identifisere segmenter i markedsføring på. Den vanligste metoden er å bruke markedsundersøkelser for å identifisere potensielle kundegrupper. Dette kan gjøres gjennom undersøkelser, intervjuer, fokusgrupper eller andre forskningsmetoder. En annen måte å identifisere segmenter på er å se … Les mer