Mediekjøp

Et mediekjøp er prosessen med å kjøpe annonseplass for å markedsføre et produkt eller en tjeneste. Dette kan gjøres på ulike måter, som å kjøpe annonseplass på en nettside, i et magasin eller på TV. Begrepet mediekjøp kan også referere til prosessen med å forhandle priser og vilkår for annonseplass.

Hva er GRP-markedsføring?

GRP-markedsføring står for brutto ratingpoengmarkedsføring. Det er en type annonsering som fokuserer på å levere et visst antall visninger, eller visninger, av en annonse til en definert målgruppe. Antall visninger uttrykkes vanligvis som en prosentandel av målgruppen, og omtales som «dekning». Hvis for eksempel en annonse blir sett av 100 personer av en målgruppe på 1000, vil dekningen være 10 %.

Fokuset på visninger er ment å gi et mer helhetlig syn på effektiviteten til en annonse, ettersom den tar hensyn til både antall personer som ser annonsen, og hvor ofte de ser den. Dette i motsetning til andre mål, som for eksempel klikkfrekvens (CTR), som kun ser på antall personer som utfører en ønsket handling, som å klikke på en annonse.

GRP-markedsføring brukes ofte sammen med andre mål, som rekkevidde og frekvens, for å gi et mer fullstendig bilde av annonsens ytelse.

Hva er forskjellen mellom medieplanlegging og mediekjøp?

Hovedforskjellen mellom medieplanlegging og mediekjøp er at medieplanlegging er prosessen med å bestemme hvilke medier som skal brukes for å levere et budskap til en målgruppe, mens mediekjøp er prosessen med å faktisk kjøpe annonseplass i disse utsalgsstedene.

Medieplanlegging innebærer generelt mye forskning for å identifisere de mest effektive mediene for en gitt kampanje. Denne forskningen inkluderer ofte undersøkelser og fokusgrupper for å måle folks medievaner og preferanser. Mediekjøpere bruker deretter denne informasjonen til å forhandle priser og kjøpe annonseplass.

Hva refererer begrepet mediekjøp til?

Begrepet mediekjøp refererer til prosessen med å planlegge, forhandle og kjøpe reklameplass for å markedsføre et produkt, en tjeneste eller en merkevare. Dette kan gjøres på tvers av ulike typer medier, inkludert trykt, kringkasting, digitalt og utenfor hjemmet. Målet med mediekjøp er å nå målgruppen med den mest effektive ressursbruken.

Hva er medieplanlegging og -strategi?

Medieplanlegging og -strategi er prosessen med å planlegge og gjennomføre en plan for å nå målgruppen gjennom ulike typer medier. Mediemiksen er kombinasjonen av mediekanaler som brukes for å nå målgruppen. Mediemiksen omtales ofte som markedsføringsmiksen. Mediemiksen inkluderer betalte medier, eide medier og opptjente medier.

Betalte medier er medier som er kjøpt av en annonsør, for eksempel TV-reklame, radioreklame, trykt annonsering, digital reklame og reklame utenfor hjemmet.

Eide medier er medier som kontrolleres av selskapet, for eksempel et firmanettsted, blogg, sosiale mediekanaler og e-postmarkedsføring.

Opptjente medier er medier som er generert av kunder eller brukere, for eksempel jungeltelegrafen, anmeldelser på nett og omtaler i sosiale medier.

Hva er de tre viktigste reglene for mediekjøp?

1. Sørg for at mediekjøpet ditt stemmer overens med din generelle markedsføringsstrategi.

2. Planlegg mediekjøpet på forhånd.

3. Spor, mål og analyser resultatene for mediekjøp.