Makromarketing

Makromarketing er et begrep som brukes for å beskrive studiet av markedsføring i stor skala. Det er opptatt av markedsaktiviteters innvirkning på samfunnet som helhet, og hvordan markedsføring kan brukes til å skape sosial endring. Makromarketing er et relativt nytt felt, og er fortsatt i utvikling. Den har sine røtter i samfunnsvitenskapene, og er tverrfaglig. … Les mer

Hva er en omvendt auksjon?

En omvendt auksjon er en type auksjon der rollene til kjøper og selger er reversert, med hovedmålet å drive prisene nedover. I en tradisjonell auksjon konkurrerer kjøpere mot hverandre om å kjøpe varer eller tjenester fra en selger, med prisen som vanligvis øker etter hvert som budgivningen skrider frem. I en omvendt auksjon er det … Les mer

Vurderingsrett

En vurderingsrett er retten til en aksjonær til å kreve at et selskap kjøper tilbake aksjene deres til en rettferdig pris hvis aksjonærene ikke er fornøyd med en foreslått fusjon eller oppkjøp. Vurderingsrettigheter er utformet for å beskytte aksjonærene mot å bli utnyttet i en fusjon eller oppkjøp. Hva er forkjøpsrett? En fortrinnsrett er en … Les mer