Pressekonferanse

En pressekonferanse er en samling av journalister med det formål å motta informasjon eller kunngjøringer fra et selskap eller enkeltperson. Pressekonferanser holdes vanligvis for å lansere et nytt produkt, eller for å levere en viktig bedriftskunngjøring. Pressekonferanser kan være et effektivt markedsføringsverktøy, siden de gir en mulighet til å generere mediedekning og bygge buzz rundt … Les mer

Common Size Balance Sheet

En balanse med vanlig størrelse er en balanse der hver linjepost er representert som en prosentandel av totale eiendeler. Dette gir mulighet for enkle sammenligninger mellom selskaper av ulik størrelse, og mellom ulike tidsperioder for samme virksomhet. For eksempel, hvis selskap A har totale eiendeler på USD 100 000 og totale forpliktelser på USD 50 … Les mer

Hva er en kontoadministrator?

En kontoansvarlig er en person som er ansvarlig for å administrere en bedrifts eller organisasjons regnskap og økonomi. De kan også være ansvarlige for å administrere andre aspekter av virksomheten, som kunderelasjoner, markedsføring og salg. Hva er en Red Hat Technical Account Manager? En Red Hat Technical Account Manager (TAM) er en utpekt teknisk ressurs … Les mer

hva er digital markedsføring?

Definisjonen av digital markedsføring, også kjent som online markedsføring, er et konsept som omfatter alle de kommersielle handlingene og strategiene som utføres på internettkanaler: sosiale nettverk, blogg og nettsteder, fora, videoplattformer, etc. Dette fenomenet har utviklet seg siden 90-tallet som en måte å overføre offline-metoder til det digitale feltet. Cáracterísticas del marketing digital Digital markedsføring … Les mer

Kategorier M