Hvordan bruke trendanalyse

Trendanalyse er en teknikk som brukes i teknisk analyse som forsøker å forutsi den fremtidige prisbevegelsen til et verdipapir ved å analysere tidligere prisdata. Det er to hovedtyper trendanalyse: 1. Kortsiktig trendanalyse: Denne tilnærmingen ser på nylige prisdata (vanligvis over en periode på dager eller uker) for å identifisere kortsiktige trender. 2. Langsiktig trendanalyse: Denne … Les mer

McGinley Dynamic Indicator

McGinley Dynamic Indicator er en glidende gjennomsnitt-basert teknisk indikator som er designet for å løse manglene ved tradisjonelle glidende gjennomsnitt. Indikatoren ble utviklet av John R. McGinley på begynnelsen av 1990-tallet. Tradisjonelle glidende gjennomsnitt er basert på et enkelt konsept: de tar gjennomsnittsprisen på et verdipapir over en gitt tidsperiode (f.eks. 10 dager, 20 dager, … Les mer

Ulcer Index (UI) Definisjon

Ulcer Index (UI) er et teknisk analyseverktøy som måler dybden av markedstilbaketrekk fra nylige oppturer og nedturer. Brukergrensesnittet beregnes ved å ta forskjellen mellom det siste høye og det siste laveste, og dele det med det siste høye. Det resulterende tallet multipliseres deretter med 100 for å generere en prosentandel. Jo høyere brukergrensesnittet er, desto … Les mer

Relativ styrke

Relativ styrke er et teknisk analysebegrep som refererer til forholdet mellom to verdipapirer. Den brukes til å identifisere hvilken sikkerhet som er sterkere eller svakere i forhold til en annen sikkerhet. Relativ styrke kan brukes til å identifisere hvilket verdipapir som sannsynligvis vil overgå eller underprestere et annet verdipapir. Den kan også brukes til å … Les mer

Hva er et søylediagram?

Et søylediagram er en grafisk representasjon av data som bruker søyler til å representere forskjellige verdier. Søylediagrammer brukes ofte til å sammenligne datasett, eller for å vise hvordan data har endret seg over tid. Hva er et søylediagram i kvantitativ forskning? Et søylediagram er en visuell representasjon av data. Søylediagrammer brukes til å sammenligne og … Les mer

Horisontal linjedefinisjon og eksempel

En horisontal linje er en rett linje som har en konstant verdi på en graf. Det er med andre ord en linje som beveger seg fra venstre til høyre, men som ikke endrer seg i verdi. For eksempel vil en aksje som handles til $50 per aksje ha en horisontal linje på $50 på et … Les mer

Forstå T-distribusjon

T-fordelingen er en statistisk fordeling som brukes til å estimere populasjonsparametere når utvalgsstørrelsen er liten. Fordelingen er også kjent som Studentens t-fordeling. T-fordelingen er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling som har en klokkeformet kurve. Kurven er symmetrisk rundt gjennomsnittet, og haler på fordelingen er tunge. T-fordelingen brukes i hypotesetesting når populasjonsstandardavviket er ukjent. Fordelingen brukes også i … Les mer

Hockey Stick Chart

Et hockeystavdiagram er en type graf som brukes til å visualisere data som viser en kraftig økning eller reduksjon over en relativt kort periode. Navnet «hockeykølle» kommer fra formen på grafen, som ligner en hockeykølle som ligger på siden. Hockeystick-diagrammer brukes ofte til å visualisere økonomiske data, for eksempel inflasjon eller BNP-vekst. De kan også … Les mer