The Wealth Effect Definition

Formueseffektdefinisjonen er når en økning i et individs formue fører til en økning i forbruket. Formueseffekten er vanligvis forårsaket av en økning i inntekt, men den kan også være forårsaket av en økning i verdien av eiendeler som aksjer eller eiendom. Formueseffekten kan føre til økt økonomisk aktivitet og høyere priser på varer og tjenester. … Les mer

Hva er et søylediagram?

Et søylediagram er en grafisk representasjon av data som bruker søyler til å representere forskjellige verdier. Søylediagrammer brukes ofte til å sammenligne datasett, eller for å vise hvordan data har endret seg over tid. Hva er et søylediagram i kvantitativ forskning? Et søylediagram er en visuell representasjon av data. Søylediagrammer brukes til å sammenligne og … Les mer

Hva er ekstern gjeld?

Ekstern gjeld er hvor mye penger et land skylder kreditorer i andre land, det være seg selskaper, banker eller institusjoner. Den består av offentlig gjeld og privat gjeld. Den første refererer til gjeld som staten og institusjonene har inngått, mens den private skal påtas av selskaper og husholdninger. Blant de viktigste kreditorer I utlandet er … Les mer

Kategorier E