Hvordan bruke trendanalyse

Trendanalyse er en teknikk som brukes i teknisk analyse som forsøker å forutsi den fremtidige prisbevegelsen til et verdipapir ved å analysere tidligere prisdata. Det er to hovedtyper trendanalyse: 1. Kortsiktig trendanalyse: Denne tilnærmingen ser på nylige prisdata (vanligvis over en periode på dager eller uker) for å identifisere kortsiktige trender. 2. Langsiktig trendanalyse: Denne … Les mer

Definisjon av sensitivitetsanalyse

Sensitivitetsanalyse er en teknikk som brukes til å bestemme hvordan ulike verdier av en uavhengig variabel vil påvirke en bestemt avhengig variabel under et gitt sett med forutsetninger. Sensitivitetsanalyse brukes ofte i finansiell analyse for å bestemme hvordan endringer i sentrale forutsetninger, som renter eller salgsvolum, vil påvirke et selskaps bunnlinje. Hva er sensitivitetsanalyse PDF? … Les mer

Skatteattributt

En skatteattributt er en egenskap ved en skattyter som påvirker skattyters ansvar for skatt. Skatteattributter inkluderer elementer som skattyters innleveringsstatus, antall pårørende skattyteren hevder, og mengden inntekt skattyteren tjener. Hva refererer karakteren til inntekt til? Inntektens «karakter» refererer til den skattemessige behandlingen av inntekten. For eksempel beskattes renteinntekter generelt som alminnelig inntekt, mens utbytte beskattes … Les mer