Hva er varige driftsmidler?

Begrepet varige driftsmidler er definert som de fysiske eiendelene av varig karakter som Selskapet kreves for å utvikle sin normale aktivitet. Av denne grunn forblir de i egenkapitalen i mer enn ett år, og på anskaffelsestidspunktet er det ingen intensjon om å selge dem. I motsetning til det immaterielle mobilisert, har det en fysisk enhet. … Les mer