Forstå T-distribusjon

T-fordelingen er en statistisk fordeling som brukes til å estimere populasjonsparametere når utvalgsstørrelsen er liten. Fordelingen er også kjent som Studentens t-fordeling. T-fordelingen er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling som har en klokkeformet kurve. Kurven er symmetrisk rundt gjennomsnittet, og haler på fordelingen er tunge. T-fordelingen brukes i hypotesetesting når populasjonsstandardavviket er ukjent. Fordelingen brukes også i … Les mer

Hva er varige driftsmidler?

Begrepet varige driftsmidler er definert som de fysiske eiendelene av varig karakter som Selskapet kreves for å utvikle sin normale aktivitet. Av denne grunn forblir de i egenkapitalen i mer enn ett år, og på anskaffelsestidspunktet er det ingen intensjon om å selge dem. I motsetning til det immaterielle mobilisert, har det en fysisk enhet. … Les mer

Kategorier I