Hva er kredittforsikring?

Kredittforsikring er forsikring som beskytter innehaveren mot tap i tilfelle låntaker misligholder et lån. Forsikringen kan kjøpes av långiver eller låntaker, og den kan dekke hele eller deler av lånet. Hvordan fungerer handelskredittforsikring? Handelskredittforsikring er forsikring som beskytter bedrifter mot risikoen for mislighold av betalinger fra kundene deres. Forsikringen utbetaler dersom kunden misligholder betalingen, og … Les mer

Hva er combined ratio?

Kombinert forhold: definisjon og formel. Hva er en god kombinert ratio for forsikring? Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da hvert forsikringsselskap er forskjellig og vil ha forskjellige standarder for hva som utgjør et «godt» kombinert forhold. En combined ratio på under 100 anses generelt å være bra, da det indikerer at selskapet … Les mer

Bailees kundeforsikring

Bailees kundeforsikring er en type forsikring som gir beskyttelse for en virksomhet som er ansvarlig for pleie av en annens eiendom. Dette kan omfatte virksomheter som lagringsanlegg, bilforhandlere og gullsmeder. Forsikringen kan dekke skader som oppstår på eiendommen mens den er i virksomhetens varetekt, samt tyveri av eiendommen. Er en kausjon en trust? En kausjon … Les mer

Lost Policy Release (LPR) Definisjon

Lost policy release (LPR) er en type forsikring som ikke lenger er aktiv eller i kraft. Dette kan skje av en rekke årsaker, for eksempel at forsikringstakeren ikke betaler premie, at polisen faller bort eller at polisen kanselleres. En LPR kan også oppstå når et forsikringsselskap går ut av drift eller ikke er i stand … Les mer

Betinget bindende kvittering

En betinget bindende kvittering er et dokument som et forsikringsselskap utsteder til en forsikringsagent eller -megler som sier at forsikringsselskapet har akseptert risikoen og vil gi dekning for forsikringstaker, med forbehold om vilkårene som er angitt i kvitteringen. Kvitteringen blir også noen ganger referert til som en perm. Hvilken type kontrakt er en forsikringskontrakt? En … Les mer

Skjuling

Fortielse er et begrep som brukes i forsikring for å beskrive en situasjon der den forsikrede holder tilbake opplysninger fra assurandøren som er vesentlige for risikoen det er forsikret mot. I de fleste tilfeller vil fortielse gjøre forsikringen ugyldig. Hva er laches og estoppel? Laches er et juridisk begrep som beskriver unnlatelse av å hevde … Les mer

Sammensatt pris

En sammensatt sats er en forsikringspremie som beregnes ved å kombinere satsene til flere forsikringsselskaper. Den resulterende satsen er vanligvis lavere enn satsene til noen av de enkelte selskapene. Hva er forskjellen mellom lønnskostnad og lønnssats? Arbeidskostnad er det totale beløpet som en arbeidsgiver betaler til sine ansatte i en gitt tidsperiode, mens arbeidskraft er … Les mer

Kompenserende skader: Definisjon og eksempler

. Kompenserende skader er en type juridiske skader som har til hensikt å kompensere en person for tap de har lidd som følge av en annen persons handlinger. Hva er typene skader? Det er fire hovedtyper av erstatninger som kan tilkjennes i et forsikringskrav: 1. Erstatningserstatning: Erstatningserstatning har til hensikt å erstatte skadelidte for deres … Les mer

Egne utgifter: definisjon, hvordan de fungerer og eksempler

Egne utgifter: Definisjon og eksempler. Hva er et annet ord for out of pocket? Det er ingen fasitsvar på dette spørsmålet. Noen mulige synonymer for «ut av lomme» i forsikringssammenheng kan inkludere «ikke refundert», «selvbetalt» eller «ikke dekket av forsikring.» Det er imidlertid viktig å merke seg at begrepet «ut av lommen» også kan ha … Les mer

Underforsikring Definisjon

Underforsikring er et begrep som brukes i forsikringsbransjen for å beskrive en situasjon der en forsikret person eller selskap ikke er tilstrekkelig forsikret. Den forsikrede har med andre ord ikke nok forsikringsdekning til å dekke hele verdien av eiendelene eller hele kostnaden av deres forpliktelser. Det er to hovedtyper av underforsikring: personlig underforsikring og forretningsunderforsikring. … Les mer