Hva er ansvarsforsikring for direktører og ledere (D&O)?

Hva er direktører og ledere (D&O) ansvarsforsikring? D&O ansvarsforsikring er forsikring som gir beskyttelse til et selskaps direktører og ledere mot personlige økonomiske tap i tilfelle de blir saksøkt for urettmessige avgjørelser eller handlinger mens de er i bedriftsrollene. D&O-forsikring kan også tilby dekning for selskapet selv i tilfelle det blir saksøkt som følge av … Les mer