Første melding om tap (FNOL)

First Notice of Tap (FNOL) er den første meldingen til et forsikringsselskap om at en forsikringstaker har lidd et tap. FNOL lages vanligvis av forsikringstakeren, men kan også lages av en autorisert representant, for eksempel en megler eller agent. FNOL er et viktig trinn i prosessen med forsikringskrav, ettersom det starter forsikringsselskapets undersøkelse og starter … Les mer