Hva er et valutaoverlegg?

Et valutaoverlegg er en type valutasikringsstrategi der en investor søker å beskytte verdien av sin portefølje mot valutasvingninger ved å bruke en kombinasjon av terminkontrakter, valutaopsjoner og andre finansielle instrumenter. Hovedfordelen med å bruke et valutaoverlegg er at det kan bidra til å redusere risikoen for tap som følge av valutakursbevegelser. Ved å sikre sin … Les mer

Hva er reiseforsikring?

Reiseforsikring er en type forsikring som dekker medisinske og økonomiske utgifter som kan påløpe mens du reiser. Den er designet for å beskytte reisende i nødstilfeller, for eksempel en ulykke eller sykdom. Reiseforsikring kan også gi dekning for tapt eller stjålet bagasje, kansellering av reiser og forsinkelser. Hva betyr ordet reiseforsikring? Som oftest er reiseforsikring … Les mer