Egenkapital: Hva det er, hvordan det beregnes, eksempler

Hva er egenkapitalen? Egenkapital er den delen av et selskaps eiendeler som tilhører aksjonærene. Det kan beregnes ved å trekke selskapets forpliktelser fra eiendelene. Eksempler på egenkapital Noen eksempler på elementer som vil inngå i egenkapitalen er ordinære aksjer, innbetalt kapital og tilbakeholdt fortjeneste. Eier aksjonærene eiendeler? Aksjonærer eier ikke eiendeler, men de har stemmerett … Les mer

Hva er budrigging?

Budrigging er en form for konkurransebegrensende atferd der selskaper samarbeider om å rigge anbudsprosessen for varer og tjenester. Dette kan ha mange former, men innebærer typisk at ett selskap godtar å by høyt for en bestemt kontrakt, mens et annet selskap godtar å by lavt, med den hensikt å dele overskuddet mellom seg. Budrigging er … Les mer