Hva er medlemsmåned?

Medlemsmåned refererer til tidsrommet som en forsikringstakers medlemskontingent betales. Dette begrepet brukes vanligvis i forhold til gruppehelseforsikringsplaner, da det lar forsikringsselskapet bestemme beløpet på forsikringstakers månedlige premie. Hvor lang er livsforsikring? Livsforsikring er en type livsforsikring som gir dekning for en bestemt tidsperiode, vanligvis 10, 20 eller 30 år. Hvis forsikringstakeren dør i løpet av … Les mer

Etterforskning av spørsmål om dokument

A Questioned Document Investigation (QDI) er den vitenskapelige undersøkelsen av håndskrift, maskinskriving, håndtrykk, kommersiell trykking, trykking med håndbetjente offset litografiske presser, fotokopiering og datamaskingenererte dokumenter for å fastslå ektheten av skriften, maskinskriving, håndutskrift, kommersiell trykking, trykking med håndbetjente offsetlitografiske presser, fotokopiering eller datamaskingenerert dokument, eller identiteten til forfatteren, skrivemaskinoperatøren, håndtrykkeren, kommersiell trykker, trykker med håndbetjent … Les mer