Styret: Dets rolle og formål

Styret: Dets rolle og formål. Hva er styrelederstrukturen? Styrelederstrukturen i et selskap refererer til sammensetningen og organiseringen av styret, samt forholdet mellom styret og den daglige ledelsen. Styrets lederstruktur spiller en kritisk rolle i den overordnede styringen av et selskap og kan ha en betydelig innvirkning på dets strategiske retning, økonomiske resultater og risikostyring. Det … Les mer

White Collar

Begrepet «hvit krage» brukes for å beskrive en type arbeid eller arbeider som typisk er kontorbasert, har en profesjonell eller semi-profesjonell tittel, og som generelt blir sett på som mindre fysisk krevende enn manuelt arbeid. Begrepet antas å ha sin opprinnelse på begynnelsen av 1900-tallet, da det ble brukt for å beskrive den type arbeid … Les mer

Hva er en nøkkelansatt?

En nøkkelmedarbeider er en person som gir et betydelig bidrag til suksessen til en bedrift. Nøkkelansatte er typisk toppledere eller ledere som har en dyp forståelse av selskapets drift og strategi. De kan også ha unike ferdigheter eller kunnskaper som er avgjørende for virksomheten. Nøkkelansatte er ofte avgjørende for suksessen til et selskap, og deres … Les mer

Hva betyr hud i spillet?

Begrepet «hud i spillet» er et vanlig uttrykk som brukes for å beskrive noen som har en personlig interesse i utfallet av en situasjon. I næringslivet brukes det ofte til å beskrive en situasjon der personen som tar en beslutning har noe å tape eller tjene på resultatet. For eksempel, hvis et selskap vurderer en … Les mer

Hva er en daglig leder?

En daglig leder er en person som er ansvarlig for den overordnede ledelsen av en bedrift eller organisasjon. Han eller hun er ansvarlig for den daglige driften av virksomheten, samt langsiktig planlegging og strategi. Daglig leder er også ansvarlig for den økonomiske helsen til organisasjonen, samt for dens menneskelige ressurser. I noen tilfeller kan daglig … Les mer

Hvem er Gordon Gekko?

Gordon Gekko er en fiktiv karakter i 1987-filmen Wall Street og dens 2010-oppfølger Wall Street: Money Never Sleeps . Han er portrettert av Michael Douglas, og ble nominert til en Oscar for beste skuespiller for sin opptreden i den originale filmen. I filmene er Gekko en hensynsløs bedriftsraider og eier av det store investeringsselskapet Gordon … Les mer

Styreleder (COB)

Styrelederen (COB) er lederen av styret for et selskap, organisasjon eller annen enhet. COB er vanligvis ansvarlig for å lede styremøter og sikre at styret utfører sine oppgaver på en effektiv og effektiv måte. I noen tilfeller kan COB også være ansvarlig for å utnevne eller fjerne styremedlemmer. Hva er nøkkelposisjonene i et selskap? Det … Les mer

Hvem var Joseph Schumpeter, og hva var arven hans?

Hvem var Joseph Schumpeter, og hva var arven hans? Hva sa Joseph Schumpeter om kapitalismen? I sitt arbeid «Capitalism, Socialism, and Democracy» argumenterer Joseph Schumpeter for at kapitalismen er et dynamisk og innovativt system som er i stadig utvikling. Han tror at kapitalismen til slutt vil føre til sin egen undergang, ettersom sosialistiske og kommunistiske … Les mer

Hva er en makrosjef?

En makroforvalter er en type investeringsforvalter som tar en top-down tilnærming til å investere, med fokus på globale økonomiske trender og sammenhengen mellom ulike aktivaklasser. Makroforvaltere bruker vanligvis en blanding av kvantitativ og kvalitativ analyse for å ta investeringsbeslutninger. Begrepet «makro manager» brukes noen ganger om hverandre med «global makro manager.» Hva er et annet … Les mer

Minst foretrukne kollegaskala

Skalaen Least-Preferred Coworker (LPC) er et mål på en persons mellommenneskelige stil. Skalaen ble utviklet av psykolog Robert R. Blake og hans kolleger på slutten av 1950-tallet og har blitt mye brukt i forskning på lederskap og organisasjonsatferd. LPC-skalaen består av en rekke utsagn om hvordan respondenten foretrekker å samhandle med andre. Respondenten blir bedt … Les mer