Michigan Leadership Studies

Michigan Leadership Studies er et forskningsprosjekt som utforsker forholdet mellom ledelse og organisatorisk ytelse. Prosjektet er basert på University of Michigans Ross School of Business. Prosjektets mål er å utvikle en bedre forståelse av hvordan ledelse påvirker organisasjonens ytelse, og å identifisere beste praksis for å utvikle effektive ledere. Hva er på de to aksene … Les mer

Performance Management: Hva det er og hvordan det fungerer

Resultatstyring er prosessen med å vurdere ansattes ytelse og gi tilbakemelding for å forbedre produktiviteten. Det kan innebære å sette seg mål, måle fremgang og gi tilbakemelding og coaching. Prestasjonsstyringsprogrammer kan variere i omfang og kompleksitet, men alle har som mål å forbedre ansattes ytelse. Hva er de tre hovedkomponentene i resultatstyring? De tre hovedkomponentene … Les mer

Styret: Dets rolle og formål

Styret: Dets rolle og formål. Hva er styrelederstrukturen? Styrelederstrukturen i et selskap refererer til sammensetningen og organiseringen av styret, samt forholdet mellom styret og den daglige ledelsen. Styrets lederstruktur spiller en kritisk rolle i den overordnede styringen av et selskap og kan ha en betydelig innvirkning på dets strategiske retning, økonomiske resultater og risikostyring. Det … Les mer

White Collar

Begrepet «hvit krage» brukes for å beskrive en type arbeid eller arbeider som typisk er kontorbasert, har en profesjonell eller semi-profesjonell tittel, og som generelt blir sett på som mindre fysisk krevende enn manuelt arbeid. Begrepet antas å ha sin opprinnelse på begynnelsen av 1900-tallet, da det ble brukt for å beskrive den type arbeid … Les mer

Styreleder (COB)

Styrelederen (COB) er lederen av styret for et selskap, organisasjon eller annen enhet. COB er vanligvis ansvarlig for å lede styremøter og sikre at styret utfører sine oppgaver på en effektiv og effektiv måte. I noen tilfeller kan COB også være ansvarlig for å utnevne eller fjerne styremedlemmer. Hva er nøkkelposisjonene i et selskap? Det … Les mer

Hvem var Joseph Schumpeter, og hva var arven hans?

Hvem var Joseph Schumpeter, og hva var arven hans? Hva sa Joseph Schumpeter om kapitalismen? I sitt arbeid «Capitalism, Socialism, and Democracy» argumenterer Joseph Schumpeter for at kapitalismen er et dynamisk og innovativt system som er i stadig utvikling. Han tror at kapitalismen til slutt vil føre til sin egen undergang, ettersom sosialistiske og kommunistiske … Les mer

Hva er en makrosjef?

En makroforvalter er en type investeringsforvalter som tar en top-down tilnærming til å investere, med fokus på globale økonomiske trender og sammenhengen mellom ulike aktivaklasser. Makroforvaltere bruker vanligvis en blanding av kvantitativ og kvalitativ analyse for å ta investeringsbeslutninger. Begrepet «makro manager» brukes noen ganger om hverandre med «global makro manager.» Hva er et annet … Les mer

Minst foretrukne kollegaskala

Skalaen Least-Preferred Coworker (LPC) er et mål på en persons mellommenneskelige stil. Skalaen ble utviklet av psykolog Robert R. Blake og hans kolleger på slutten av 1950-tallet og har blitt mye brukt i forskning på lederskap og organisasjonsatferd. LPC-skalaen består av en rekke utsagn om hvordan respondenten foretrekker å samhandle med andre. Respondenten blir bedt … Les mer

Chief Risk Officer (CRO)

Chief Risk Officer (CRO) er ansvarlig for å identifisere, administrere og overvåke risikoene selskapet står overfor. CRO jobber tett med styret og den daglige ledelsen for å sikre at selskapets retningslinjer og prosedyrer for risikostyring er effektive. CRO er ansvarlig for å sikre at selskapet overholder alle gjeldende lover og forskrifter. CRO samarbeider også med … Les mer

Hva er en nøkkelansatt?

En nøkkelmedarbeider er en person som gir et betydelig bidrag til suksessen til en bedrift. Nøkkelansatte er typisk toppledere eller ledere som har en dyp forståelse av selskapets drift og strategi. De kan også ha unike ferdigheter eller kunnskaper som er avgjørende for virksomheten. Nøkkelansatte er ofte avgjørende for suksessen til et selskap, og deres … Les mer