Hva er kontantekvivalenter?

Typer, funksjoner, eksempler. Hva er kontantekvivalenter? Typer: Funksjoner: Eksempler: Er debitorer kontantekvivalenter? Debitorer er ikke kontantekvivalenter. Kontantekvivalenter er kortsiktige, svært likvide investeringer som enkelt konverteres til kontanter. Debitorer er ikke like likvide som kontantekvivalenter og kan ta lengre tid å konvertere til kontanter. Hvor mange typer kontanter er det? Det finnes to typer kontanter: fysiske … Les mer