Hva er en makrosjef?

En makroforvalter er en type investeringsforvalter som tar en top-down tilnærming til å investere, med fokus på globale økonomiske trender og sammenhengen mellom ulike aktivaklasser. Makroforvaltere bruker vanligvis en blanding av kvantitativ og kvalitativ analyse for å ta investeringsbeslutninger. Begrepet «makro manager» brukes noen ganger om hverandre med «global makro manager.» Hva er et annet … Les mer

Hva er innbytte?

Konseptet med bytte er veldig tvetydig, siden det generelt betyr en ting, men når et annet ord brukes sammen betyr det noe annet. Byttet i seg selv er en kontrakt signert av begge parter der eiendomsretten til en ting byttes mot eiendomsretten til en annen ting. Det særegne kjennetegnet er at domenet til en ting … Les mer

Kategorier U