Styreleder (COB)

Styrelederen (COB) er lederen av styret for et selskap, organisasjon eller annen enhet. COB er vanligvis ansvarlig for å lede styremøter og sikre at styret utfører sine oppgaver på en effektiv og effektiv måte. I noen tilfeller kan COB også være ansvarlig for å utnevne eller fjerne styremedlemmer. Hva er nøkkelposisjonene i et selskap? Det … Les mer