Hva betyr hud i spillet?

Begrepet «hud i spillet» er et vanlig uttrykk som brukes for å beskrive noen som har en personlig interesse i utfallet av en situasjon. I næringslivet brukes det ofte til å beskrive en situasjon der personen som tar en beslutning har noe å tape eller tjene på resultatet. For eksempel, hvis et selskap vurderer en … Les mer

Hva er Cross Default?

Kryssmislighold oppstår når en debitor misligholder én forpliktelse, og som et resultat av dette misligholder alle forpliktelser. Dette kan skje når vilkårene for ulike forpliktelser bestemmer at mislighold av én forpliktelse utgjør mislighold av alle forpliktelser. Kryssmislighold kan også oppstå når en debitor ikke er i stand til å foreta en betaling på én forpliktelse, … Les mer

Hva er en admiralitetsdomstol?

En admiralitetsdomstol er en domstol som har jurisdiksjon over maritime saker, inkludert saker som involverer skip, sjømenn og maritim handel. Begrepet «admiralitetsdomstol» kan referere til enten en domstol som behandler maritime saker, eller til en bestemt type domstol som har sitt eget sett med prosessuelle regler. Admiralitetsdomstoler er ofte lokalisert i havnebyer, og de har … Les mer