Akseptordefinisjon

I bank er en akseptordefinisjon en juridisk definisjon som refererer til en person som er autorisert til å akseptere veksler på vegne av en annen person. Hva betyr bankbegrepet? En bankperiode er en tidsperiode hvor et lån eller annen økonomisk avtale er i kraft. Lånets løpetid på et banklån er vanligvis satt på tidspunktet for … Les mer

Retail Banking: Hva det er, ulike typer og vanlige tjenester

Hva er detaljbanktjenester? Hva er de forskjellige typene personbanktjenester? Hva er noen vanlige tjenester som tilbys av detaljbanker? Hva er 3 tjenesteprodukter som tilbys av detaljbanker? 1. Brukskontoer: En brukskonto er en bankkonto hvor kundene kan sette inn og ta ut penger etter behov. Kunder kan bruke sin brukskonto til å skrive sjekker, foreta kjøp … Les mer

reisesjekk

En reisesjekk er en sjekk som kan brukes som kontanter til å foreta kjøp eller uttak. Reisesjekker brukes vanligvis av folk som reiser til et annet land og ønsker en trygg og praktisk måte å bære penger på. Er reisesjekker M1? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av den … Les mer

Hva er et kontonummer, og hvor finner du det?

Et kontonummer er en unik identifikator for en bankkonto. Det er vanligvis et 8- eller 12-sifret nummer som brukes til å identifisere en spesifikk bankkonto. Kontonummeret finner du på en sjekk, innskuddsslipp eller kontoutskrift. Trenger du nullene i kontonummeret? Det korte svaret er nei, du trenger ikke nullene i kontonummeret ditt. Det lengre svaret er … Les mer

Hva er en MICR-linje?

MICR: Hva er en magnetisk blekkkaraktergjenkjenningslinje? Er en MICR en inndataenhet? En MICR er en maskinlesbar kode som brukes i banknæringen for å lette behandlingen av sjekker. Koden er trykt på bunnen av sjekker og består av en rekke tall og symboler. Mens en MICR teknisk sett ikke er en inndataenhet, brukes den til å … Les mer

Advanced Internal Rating-Based (AIRB) definisjon

Den avanserte interne vurderingsbaserte (AIRB) tilnærmingen er et rammeverk for banker å bruke når de skal estimere sannsynligheten for mislighold (PD) for en låntaker. AIRB-tilnærmingen ble utviklet av Basel-komiteen for banktilsyn (BCBS) og først publisert i 2003. Under AIRB-tilnærmingen må en bank først utvikle et internt ratingsystem for låntakere. Dette interne ratingsystemet må ta hensyn … Les mer