Definisjon av holografisk testament

Et holografisk testamente er et testamente som i sin helhet er håndskrevet av den som lager testamentet («testatoren»). Det er ikke noe formelt format som et holografisk testamente må følge, og det er ikke behov for vitner eller at testamentet attesteres. Hovedfordelen med et holografisk testamente er at det kan opprettes raskt og uten hjelp … Les mer

Hvordan etterspørselsutkast fungerer

En påkravstrekk er en type sjekk som trekkes på en bank og betales til en bestemt person eller enhet. Personen eller enheten som initierer kravutkastet er kjent som skuffen, og personen eller enheten som kravutkastet er utstedt til er kjent som betalingsmottaker. Når det opprettes et utkast, instruerer uttrekkeren banken deres om å ta ut … Les mer

Hva er Kina A-andeler?

Kina A-aksjer er aksjer som omsettes på børsene i Shanghai og Shenzhen. Disse aksjene er denominert i kinesiske yuan og er tilgjengelige for utenlandske investorer gjennom ulike investeringsinstrumenter, for eksempel børshandlede fond (ETF) og verdipapirfond. Kina A-aksjer har historisk vært vanskelige for utenlandske investorer å få tilgang til på grunn av kinesiske myndigheters restriksjoner på … Les mer