Hva er en depotkonto?

En depotkonto er en konto som holdes av en depotmottaker, som vanligvis er en bank, megler eller annen finansinstitusjon. Depotmottakeren fører kontoen på vegne av kontoeieren, og er ansvarlig for å sikre eiendelene på kontoen. Forvaringskontoer brukes ofte for mindreårige, da de lar foreldre eller foresatte administrere kontoen på vegne av barnet. Vokser UTMA skattefritt? … Les mer

Hva er en overføringsagent?

En overføringsagent er en person eller et selskap som holder styr på aksjonærer for et børsnotert selskap og håndterer overføring av verdipapirer. Overføringsagenten kansellerer og utsteder også sertifikater, samt oppdaterer registreringer av eierskap. Overføringsagenter er vanligvis banker eller trustselskaper, men de kan også være registrerte meglere-forhandlere. Securities and Exchange Commission (SEC) krever at alle børsnoterte … Les mer

Hva er et Wirehouse?

Et wirehouse er en stor investeringsbank som tilbyr et komplett spekter av finansielle tjenester til sine kunder, inkludert investeringsbank, kapitalforvaltning og forskning. Wirehouses er vanligvis de største og mest kjente firmaene i finansnæringen. Begrepet «wirehouse» er avledet fra det faktum at disse firmaene historisk sett var de eneste firmaene som hadde direkte tilgang til børsens … Les mer

Hva er Automated Clearing House, og hvordan fungerer det?

Hva er Automated Clearing House (ACH) og hvordan fungerer det? Sendes ACH-betalinger umiddelbart? Det kan ta noen dager før ACH-betalinger legges inn på kontoen din. Dette er fordi ACH-nettverket behandler betalinger i grupper, og det kan hende at banken din ikke behandler betalinger før neste gruppe. Bruker alle banker ACH? Nei, ikke alle banker bruker … Les mer

Aksjemegler

En aksjemegler er en person eller et firma som krever et gebyr eller en provisjon for å utføre kjøps- og salgsordrer sendt av en investor, på vegne av investoren. Rollen til en aksjemegler er å gi en kobling mellom en investor og et verdipapirforetak. Aksjemeglere må ha lisens fra Securities and Exchange Commission (SEC) og … Les mer

megler-forhandler

En megler-forhandler er et firma som kjøper og selger verdipapirer på vegne av sine kunder og seg selv. Megler-forhandlere fungerer som agenter i transaksjoner mellom kjøpere og selgere av verdipapirer, og de handler også verdipapirer for egen regning. Begrepet «megler-forhandler» brukes i USA for å beskrive et firma som driver med kjøp og salg av … Les mer

Europeisk beste bud og tilbud (EBBO)

Det europeiske beste bud og tilbud (EBBO) er den beste bud- og tilbudsprisen for et verdipapir som omsettes på flere europeiske børser. EBBO brukes av meglere og tradere for å få den beste prisen for et verdipapir ved handel i Europa. EBBO beregnes ved å ta den beste bud- og tilbudsprisen fra hver europeiske børs … Les mer