Tilbaketrekk

Begrepet «tilbaketrekk» brukes for å beskrive en midlertidig reversering i prisen på en eiendel etter en lengre periode med bevegelse oppover eller nedover. En tilbaketrekking representerer vanligvis en reaksjon på en overkjøpt eller oversolgt tilstand, og kan også signalisere en trendendring. Når prisene er i en stigende trend, kan tilbaketrekk gi kjøpsmuligheter ettersom prisene går … Les mer

Hva er Automated Clearing House, og hvordan fungerer det?

Hva er Automated Clearing House (ACH) og hvordan fungerer det? Sendes ACH-betalinger umiddelbart? Det kan ta noen dager før ACH-betalinger legges inn på kontoen din. Dette er fordi ACH-nettverket behandler betalinger i grupper, og det kan hende at banken din ikke behandler betalinger før neste gruppe. Bruker alle banker ACH? Nei, ikke alle banker bruker … Les mer

Definisjon av nullklassifiserte varer

Nulltakserte varer er definert som varer eller tjenester som er fritatt for merverdiavgift (moms). Med andre ord, når en vare eller tjeneste er nulltakst, slipper forbrukeren å betale merverdiavgift av kjøpesummen. I stedet betaler selgeren momsen til staten. Nullvurderte varer er vanligvis varer som anses å være essensielle, for eksempel mat og medisiner. I noen … Les mer