Hva er en overføringsagent?

En overføringsagent er en person eller et selskap som holder styr på aksjonærer for et børsnotert selskap og håndterer overføring av verdipapirer. Overføringsagenten kansellerer og utsteder også sertifikater, samt oppdaterer registreringer av eierskap. Overføringsagenter er vanligvis banker eller trustselskaper, men de kan også være registrerte meglere-forhandlere. Securities and Exchange Commission (SEC) krever at alle børsnoterte … Les mer

Hva er eiendom?

I følge Merriam-Webster-ordboken er eiendom «en ting eller en gruppe ting som eies av noen.» I forbindelse med eiendomsinvestering refererer eiendom til land og bygningene på det, samt eventuelle naturressurser som kan finnes på landet. Disse kan omfatte tømmer, mineraler, vann og så videre. Eiendom omfatter også rettigheter som en person har til å bruke … Les mer