Hva er Automated Clearing House, og hvordan fungerer det?

Hva er Automated Clearing House (ACH) og hvordan fungerer det? Sendes ACH-betalinger umiddelbart? Det kan ta noen dager før ACH-betalinger legges inn på kontoen din. Dette er fordi ACH-nettverket behandler betalinger i grupper, og det kan hende at banken din ikke behandler betalinger før neste gruppe. Bruker alle banker ACH? Nei, ikke alle banker bruker ACH. Noen banker kan bruke andre metoder for å behandle transaksjoner, for eksempel bankoverføring. Hva skjer når en ACH returneres? Hvis ACH-betalingen din returneres, vil megleren sannsynligvis belaste deg med et gebyr og kan også suspendere kontoen din til problemet er løst. Du må kontakte banken din for å finne ut hvorfor betalingen ble returnert, og deretter iverksette tiltak for å rette opp problemet. Avhengig av årsaken til returen, kan det hende du må gi ytterligere dokumentasjon til banken eller megleren.

Hva er forskjellen mellom direkte innskudd og ACH?

ACH er et elektronisk nettverk for finansielle transaksjoner i USA. Direkte innskudd er en type ACH-transaksjon. I et direkte innskudd sender din arbeidsgiver eller annen betaler pengene dine direkte til din bank- eller kredittforeningskonto. Med en ACH-transaksjon kan du også overføre penger mellom dine egne kontoer hos forskjellige finansinstitusjoner. Er PayPal en ACH? Per nå er ikke PayPal en ACH.