Regel for uskyldig ektefelle

Uskyldig ektefelle-regelen er en regel som ble opprettet for å beskytte personer som er gift fra å bli holdt ansvarlig for ektefellens skattegjeld. Denne regelen tillater enkeltpersoner å søke fritak fra felles ansvar hvis de kan bevise at de ikke visste, og ikke hadde noen grunn til å vite, at ektefellen deres underrapporterte skatten. For … Les mer

Hva er risikoarbitrasje?

Risikoarbitrasje er en investeringsstrategi som søker å tjene på forskjellen i pris mellom to verdipapirer som er identiske bortsett fra risikonivået. Strategien innebærer å kjøpe den mindre risikofylte sikkerheten og selge den mer risikofylte sikkerheten. Målet med risikoarbitrasje er å tjene penger på prisforskjellen mellom de to verdipapirene, samtidig som risikoen for tap minimeres. For … Les mer

negativ vekst

Negativ vekst er når et selskaps salg, inntjening eller annen beregning avtar fra en periode til den neste. Dette kan være en kvartalsvis eller årlig sammenligning. Negativ vekst kan være forårsaket av en rekke faktorer, alt fra makroøkonomiske forhold til spesifikke selskapsproblemer. Når analytikere snakker om vekst, sikter de vanligvis til positiv vekst. Negativ vekst … Les mer

Europeisk beste bud og tilbud (EBBO)

Det europeiske beste bud og tilbud (EBBO) er den beste bud- og tilbudsprisen for et verdipapir som omsettes på flere europeiske børser. EBBO brukes av meglere og tradere for å få den beste prisen for et verdipapir ved handel i Europa. EBBO beregnes ved å ta den beste bud- og tilbudsprisen fra hver europeiske børs … Les mer