Cash-and-Carry-handel Definisjon

En cash-and-carry-handel er en opsjonshandelsstrategi der traderen kjøper en eiendel og samtidig selger en futureskontrakt for den samme eiendelen, med mål om å tjene på forskjellen mellom de to prisene.

Cash-and-carry-handelen er også kjent som en "kjøp-skriv"- eller "skriv-pluss-handel".

Hva er de 3 mest populære bærevalutaparene?

De tre mest populære bærevalutaparene er USD/JPY, AUD/JPY og NZD/JPY. Disse valutaparene har vært populære for carry trades fordi de vanligvis har store renteforskjeller mellom de to valutaene. For eksempel, fra september 2020, var renteforskjellen mellom amerikanske dollar og japansk yen 0,50 %. Dette betyr at for hver $100 000 i USD/JPY, kan en trader tjene $500 i renter i løpet av et år.

Carry trade-strategier kan være lønnsomme i både stigende og fallende markeder, men de brukes oftere i trendende markeder. Dette er fordi i et trendmarked vil valutaen med høyere rente ha en tendens til å fortsette å styrke seg mot valutaen med lavere rente.

Hvordan unngår du frikjøring?

Den beste måten å unngå freeriding på er å alltid bruke en limitordre når du plasserer handler. En limitordre sikrer at du kun vil handle til prisen du spesifiserer, og vil ikke utføre handelen hvis aksjekursen beveger seg bort fra den angitte prisen. Dette sikrer at du aldri vil kjøpe en aksje til en høyere pris enn du hadde tenkt, eller selge en aksje for mindre enn du hadde tenkt.

Hvorfor er carry trade risikabelt?

Carry trade er en investeringsstrategi som innebærer å låne penger i en valuta med lave renter og investere dem i en valuta med høye renter. Forskjellen mellom de to rentene er kjent som "bære".

Carry-handelen brukes ofte av hedgefond og andre store investorer for å maksimere avkastningen. Strategien er imidlertid ikke uten risiko.

En av de største risikoene knyttet til carry trade er potensialet for en plutselig endring i rentedifferansen. Dette kan skje hvis valutaen med den lave renten plutselig øker rentene eller valutaen med den høye renten reduserer rentene.

Denne plutselige endringen kan føre til store tap for carry trade-investoren. En annen risiko er at valutaen med høy rente kan svekke seg mot valutaen med lav rente. Dette vil også føre til tap for carry trade-investoren.

Til slutt, det er alltid en risiko for at valutaparet du handler vil oppleve et skarpt trekk mot posisjonen din. Dette kan oppstå på grunn av en rekke faktorer som politisk uro eller endringer i økonomiske forhold.

Selv om bærehandel kan være en lønnsom strategi, er det viktig å være klar over risikoene som er involvert før du går inn i noen handler.

Hvordan utfører du en carry trade?

En carry trade er en investeringsstrategi der investorer låner penger til en lav rente for å investere dem i en eiendel som sannsynligvis vil gi høyere avkastning. Håpet er at forskjellen mellom de to rentene ("carryen") vil være positiv, og at eiendelen vil verdsettes nok til å kompensere for kostnadene ved å låne.

Det er et par ting du bør vurdere når du utfører en carry trade. For det første er det viktig å velge en eiendel som forventes å øke i verdi. Dette kan være alt fra aksjer og obligasjoner til råvarer og valutaer. For det andre er det viktig å velge et land med lave renter for å minimere kostnadene ved å låne. Til slutt er det viktig å være klar over risikoen som er involvert, da enhver plutselig endring i renten eller verdien av eiendelen kan føre til tap.

For å komme i gang må en investor først finne en megler som tilbyr innflytelse. Belåning lar investorer låne penger til en lav rente og deretter reinvestere dem i en eiendel. For eksempel, hvis en investor har $100 og låner $1000 til en rente på 1%, kan de deretter reinvestere disse $1000 i en eiendel som forventes å gi en avkastning på 10%. Hvis eiendelen stiger med 10 %, vil investoren ha $1100, som vil være nok til å betale tilbake lånet og fortsatt ha en fortjeneste på $100.

Det er imidlertid viktig å huske at innflytelse er et tveegget sverd. Selv om det kan føre til store overskudd, kan det også føre til store tap. Dette er grunnen til at det er viktig å være klar over risikoen og kun investere et beløp du er komfortabel med å tape.

Er kontant fremtidig arbitrage lønnsomt?

Cash future arbitrage er en strategi som søker å tjene på forskjellen i prisen på et kontantinstrument og prisen på en tilsvarende futureskontrakt. Grunnlaget for denne strategien er troen på at prisene på disse to instrumentene vil konvergere over tid.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke lønnsomheten til denne strategien, inkludert rentenivået, hvor lang tid det tar før terminkontrakten utløper, og volatiliteten til den underliggende eiendelen. Generelt kan imidlertid fremtidig kontantarbitrage være en lønnsom strategi hvis den utføres riktig.