Breakpoint Salg

Et bruddpunktsalg er en type salg der salgsprovisjonen reduseres etter hvert som mengden penger investert i fondet øker. For eksempel, hvis du investerer $10 000 i et aksjefond med et bruddpunkt på 5 %, betaler du en salgsprovisjon på $500. Hvis du deretter økte investeringen din i fondet til $20 000, ville salgsprovisjonen bli redusert til 4 %. Hva er et brudd på salgsbrudd? Et brudd på salgsbrudd er når et aksjefondsselskap selger aksjer til en investor til en pris som er lavere enn prisen investoren ville ha betalt hvis de hadde kjøpt et større antall aksjer. Dette kan skje når en investor kjøper aksjer i et verdipapirfond til forskjellige tider, og fondsselskapet tilbyr dem en lavere pris for det andre kjøpet. Hvilket enkeltkjøpsbeløp er et bruddpunktsalg? Det er ikke noe slikt som et «breakpoint-salg» i forbindelse med aksjefond. Hvordan beregner du bruddpunkter? Beregningen av bruddpunkter er litt mer komplisert for aksjefond enn for andre investeringer, men grunntanken er den samme. Du starter med å se på fondets ytelse over tid og identifisere punktet der fondets ytelse begynner å synke. Dette er det første bruddpunktet. Det andre bruddpunktet er punktet der fondets ytelse begynner å ta seg opp igjen. Hvordan fungerer et bruddpunkt? Et bruddpunkt er en pris som en investor kan kjøpe aksjer i et aksjefond til uten å betale et salgsgebyr. Bruddpunktet er vanligvis basert på antall kjøpte aksjer og investeringsbeløpet.

Hvilke av følgende kunder har tillatelse til et bruddpunkt ved kjøp av aksjefond?

Kunden har tillatelse til et bruddpunkt ved kjøp av verdipapirfond dersom kunden oppfyller alle følgende kriterier:

-Kunden er en akkreditert investor, som definert i regel 501 i regel D fra Securities and Exchange Commission.

-Kunden har kjøpt aksjefondet gjennom en registrert megler-forhandler.

-Kunden har holdt aksjefondet i minst seks måneder.