Kontantgrunnlag

Kontantgrunnlaget er en regnskapsmetode der inntekter og utgifter kun registreres når kontanter faktisk er mottatt eller betalt. Dette i motsetning til periodiseringsgrunnlaget, som registrerer inntekter og utgifter når de påløper, uavhengig av når kontantene faktisk mottas eller betales. Kontantgrunnlaget brukes ofte av små bedrifter fordi det er enklere enn periodiseringsgrunnlaget og ikke krever så mye … Les mer

Breakpoint Salg

Et bruddpunktsalg er en type salg der salgsprovisjonen reduseres etter hvert som mengden penger investert i fondet øker. For eksempel, hvis du investerer $10 000 i et aksjefond med et bruddpunkt på 5 %, betaler du en salgsprovisjon på $500. Hvis du deretter økte investeringen din i fondet til $20 000, ville salgsprovisjonen bli redusert … Les mer