Bird Dog Definisjon

En fuglehund er et eiendomsinvesteringsbegrep som brukes til å beskrive en person som finner og bringer eiendommer til investorer. Fuglehunder betales vanligvis et gebyr av investoren for sine tjenester.

Begrepet "fuglehund" kan også brukes mer generelt for å beskrive alle som bringer forretningsmuligheter til andres oppmerksomhet. For eksempel kan en selger som finner potensielle kunder bli referert til som en «fuglehund».

Hva betyr nødstedte eiendom i fast eiendom?

Det finnes noen forskjellige typer nødstedte eiendom, men generelt refererer det til en eiendom som er i dårlig forfatning, er bak på betalinger eller står i fare for tvangsutlegg.

nødstedte eiendommer selges ofte med rabatt, så de kan være en god investering for folk som ønsker å fikse og snu, eller kjøpe og holde. Men de kan også være mye arbeid, og det er alltid en risiko for at eiendommen ender opp som en pengegrop.

Hva betyr slangbegrepet bird dogging?

Begrepet bird dogging refererer til å finne og deretter markedsføre eiendommer til potensielle investorer. Fugledogging innebærer generelt å finne eiendommer som er under markedsverdi, og deretter kontakte potensielle investorer for å se om de er interessert i å kjøpe eiendommen.

Det er noen forskjellige måter å finne eiendommer som er under markedsverdi. En måte er å søke etter eiendommer som er i foreclosure. En annen måte er å søke etter eiendommer som er i pre-foreclosure, noe som betyr at eierne er bak på sine boliglån betalinger og risikerer å miste sin bolig.

Når du har funnet noen potensielle eiendommer, er neste trinn å kontakte potensielle investorer. Dette kan gjøres ved å sende ut brev eller postkort, eller ved å ringe investorer direkte.

Hvis du er i stand til å finne en investor som er interessert i å kjøpe en eiendom, må du forhandle frem en pris og vilkår for salget. Når salget er fullført, vil du motta en provisjon fra investoren, som vanligvis er en prosentandel av salgsprisen. Hva er en Brrrr-metode? "Brrrr-metoden" er en eiendomsinvesteringsstrategi som innebærer å kjøpe en eiendom, gjøre forbedringer på den og deretter leie den ut til en høyere pris enn den opprinnelige kjøpesummen. Målet er å skape positiv kontantstrøm fra eiendommen, som deretter kan brukes til å kjøpe ytterligere eiendommer. Denne strategien kan brukes med både boliger og næringseiendommer. Hvilken type hund er en fuglehund? Det er ingen fasitsvar på dette spørsmålet - det avhenger av hva du leter etter i en fuglehund og hvilken type fugler du håper å jakte på. Noen populære fuglehundraser inkluderer Labrador Retriever, Golden Retriever, Engelsk Springer Spaniel og German Shorthaired Pointer. Disse rasene er alle kjent for sin intelligens, lydighet og treningsevne - egenskaper som er avgjørende for en vellykket fuglehund. Imidlertid er det mange andre raser som også kan lage gode fuglehunder, så det avhenger virkelig av dine individuelle behov og preferanser.

Hvor kom begrepet fuglehund fra?

Begrepet "fuglehund" er mest brukt i eiendomsbransjen, og refererer til noen som finner eiendommer som oppfyller investeringskriteriene til en bestemt investor. Fuglehunden får vanligvis en finneravgift for hver eiendom de finner, og som til slutt kjøpes av investoren.

Opprinnelsen til begrepet er uklart, men det er sannsynlig at det er avledet fra jaktbegrepet "fuglehund", som refererer til en hund som brukes til å skylle ut fuglevilt fra skjul slik at de kan skytes . Analogien er at fuglehunden brukes til å lokalisere potensielle investeringer, og investoren er den som til slutt foretar kjøpet.