Bird Dog Definisjon

En fuglehund er et eiendomsinvesteringsbegrep som brukes til å beskrive en person som finner og bringer eiendommer til investorer. Fuglehunder betales vanligvis et gebyr av investoren for sine tjenester. Begrepet «fuglehund» kan også brukes mer generelt for å beskrive alle som bringer forretningsmuligheter til andres oppmerksomhet. For eksempel kan en selger som finner potensielle kunder … Les mer