Avtale med driftsselskap/eiendomsselskap (Opco/Propco)

I en eiendomsinvestering refererer en avtale med driftsselskap/eiendomsselskap (Opco/Propco) til strukturen i avtalen der investeringseiendommen eies av en egen juridisk enhet («Propco»), mens selskapet som faktisk forvalter og driver eiendommen ("Opco") er en egen enhet. Denne strukturen brukes ofte for å begrense investorenes ansvar.

Hva er OPCO-innflytelse? OPCO-innflytelse refererer til bruk av gjeld av en eier av inntektsgivende eiendom for å erverve ytterligere eiendommer. Eieren bruker leieinntektene fra den eller de eksisterende eiendommene til å betale boliglånet på den nye eiendommen. Denne strategien kan være en måte å øke avkastningen på investeringen (ROI) på den eller de eksisterende eiendommene, samtidig som eierens portefølje av inntektsgivende eiendom øker.

Hva betyr TBC i eiendom?

Det er noen forskjellige tolkninger av TBC i eiendom, men den vanligste er "To Be Completed". Dette refererer typisk til nye byggeprosjekter som ennå ikke er ferdige, men som allerede er tilgjengelig for salg. I noen tilfeller kan TBC også referere til eiendommer som er i ferd med å bli renovert eller ombygd.

Hva er forskjellen mellom et driftsselskap og et ikke-operativt selskap?

Når du kjøper en eiendom, kalles selskapet du oppretter for å administrere eiendommen driftsselskapet. Selskapet eier ikke eiendommen, men forvalter den. Driftsselskapet er ansvarlig for å betale boliglån, skatter, forsikringer og vedlikehold av eiendommen.

Et ikke-driftsselskap er et selskap som eier en eiendom, men ikke forvalter den. Selskapet kan ansette et eiendomsforvaltningsselskap til å forvalte eiendommen, eller selskapet kan administrere eiendommen selv. Det ikke-operative selskapet er ansvarlig for boliglån, skatter, forsikringer og vedlikehold av eiendommen. Hva står CR for innen eiendom? CR står for «kapitaliseringsrate». Kapitaliseringsrenten er et mål på avkastningen på investeringen for en eiendom. Den beregnes ved å dele eiendommens årlige netto driftsinntekt med eiendommens kjøpesum.

Hva er Opco og Holdco?

Opco og Holdco er begge eiendomsinvesteringsselskaper. Opco er en forkortelse for driftsselskap, og Holdco er en forkortelse for holdingselskap. Begge typer selskaper investerer i eiendom, men de gjør det på forskjellige måter.

En Opco investerer i eiendom gjennom kjøp av eiendom, utvikling av eiendom og forvaltning av eiendom. A Holdco på sin side investerer i eiendom gjennom kjøp av aksjer i eiendomsselskaper.

Forskjellen mellom de to typene selskaper er at en Opco er mer fokusert på selve eiendommene, mens en Holdco er mer fokusert på selskapene som eier eiendommene.