Joint Tenants in Common (JTIC)

To eller flere personer kan eie en eiendom sammen som felles leietakere (JTIC). I denne typen eierskap eier hver person en bestemt andel av eiendommen. For eksempel, hvis to personer eier en eiendom som JTIC, vil hver person eie 50 % av eiendommen.

Dersom en av eierne dør, tilfaller ikke deres andel av eiendommen automatisk den andre eieren. I stedet går det til den som er navngitt i eiers testamente.

Felles leietakere er forskjellig fra felles leieforhold, der alle eiere har lik andel av eiendommen og andelen til en eventuell eier som dør automatisk tilfaller de øvrige eierne. Kan jeg tvinge frem salg av en felleseie? Ja, du kan tvinge frem salg av en felleseie eiendom, men bare hvis alle eierne er enige om å selge. Hvis selv en eier ikke ønsker å selge, kan ikke eiendommen selges mot deres ønsker.

Hva er forskjellen mellom sameie og sameie?

Det er noen få sentrale forskjeller mellom felleseie og sameie:

- Felleseie involverer alltid minst to personer, mens sameie kan involvere flere personer.
- Felleseie innebærer alltid like eierandeler, mens sameie kan innebære ulik eierandel.
- Felleseie gir alltid hver eier gjenlevende rett, det vil si at dersom den ene eieren dør, vil den eller de andre eierne automatisk arve sin(e) eierandel(er). Sameie har ikke nødvendigvis denne gjenlevenderetten.

Kreves skifte for felles leietakere?

Dersom avdøde eide eiendom som felles leietaker, kreves det ikke skifte for å overføre eiendomsretten til avdødes eierandel i eiendommen til sine arvinger. Men hvis den avdøde eide eiendommen sammen med noen andre som felles leietaker, ville det kreves skifte for å overføre eiendomsretten til den gjenlevende sameieboeren.

Hva er forskjellen mellom TIC og Jtwros?

Det er noen få viktige forskjeller mellom TIC-er og jtwros:

1. Fellesleie med rett til overlevelse vs. felles leieforhold
Jtwros er en type eierskap der to eller flere personer eier en eiendom sammen og har rett til å overlevelse. Det betyr at dersom en eier dør, arver den eller de andre eierne automatisk sin del av eiendommen.
TIC er derimot en type sameie hvor hver eier har en udelt interesse i eiendommen. Det betyr at hver eier har lik bruksrett til hele eiendommen, men har ikke gjenlevenderett.

2. Like vs. Ulik andel
I en jtwros-ordning har hver eier en lik andel i eiendommen. Dette er ikke tilfellet med en TIC, der hver eier kan ha en annen eierandel.

3. Overdragelse av eierskap
Med en jtwros kan eiendomsretten kun overføres til den andre eieren (eller eierne) ved dødsfall eller felles salg. Med en TIC kan hver eier overføre sin interesse i eiendommen til hvem de velger, uten godkjenning fra de andre eierne.

Får felles leietakere med gjenlevenderett et steg opp i grunnlaget?

Ja, felles leietakere med gjenlevenderett får et steg opp i grunnlaget. Når én felles leietaker dør, får gjenlevende leietaker et steg opp i grunnlaget for avdøde leietakers andel av eiendommen. Dette trinnet opp i grunnlaget lar gjenlevende leietaker unngå å betale kapitalgevinstskatt på den avdøde leietakers del av eiendommen.