Sparingskonto

Sparekontoen er et bankinnskudd som fungerer på omtrent samme måte som å sjekke kontoer. Selv om tilgjengeligheten av penger på noen sparekontoer kan være noe mindre enn på løpende kontoer mot en høyere avkastning på pengene som er satt inn i dem.

Godtgjørelsesvilkårene varierer vanligvis avhengig av det avtalte produktet. Det er kontoer som betaler renter månedlig, kvartalsvis eller årlig, i andre kan det være lineært, etter tranjer avhengig av saldoen. Godtgjørelsen kunden mottar kan også være in natura, det vil si med gaver fra til banken.

Sparingskontoer kan også være gjenstand for betaling av provisjon, men på grunn av populariseringen av nettbanken følger bankene trenden med å undertrykke dem.

Tjenestene de tilbyr varierer også avhengig av enhet, de kan variere fra de mest grunnleggende, for eksempel inntekt og transferencias, til andre som debet- eller kredittkort tilknyttet kontoen.

Når du ansetter en sparekonto, må klienten huske på at den høyeste lønnsomheten som tilbys av disse bankproduktene vanligvis bare opprettholdes i løpet av de første månedene, og deretter faller betydelig, rundt to prosentpoeng. Et annet aspekt som må evalueres når du kontraherer dette produktet, er soliditeten til enheten der besparelsene blir satt inn.