Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) Definisjon

Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) er et system som forenkler overføring av verdipapirer og kontanter mellom megler-forhandlere. ACATS lar kunder overføre sine kontoer, inkludert verdipapirer og kontanter, fra en megler-forhandler til en annen uten å måtte selge sine verdipapirer eller stenge kontoen sin. ACATS lar også meglerforhandlere overføre kundekontoer til andre meglerforhandlere.

ACATS-systemet drives av Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). DTCC er et depot, register og oppgjørssentral for verdipapirer og andre finansielle instrumenter. ACATS brukes av megler-forhandlere for å flytte verdipapirer og kontanter mellom hverandre på en sikker og effektiv måte.

ACATS er den bransjeomfattende standarden for overføring av verdipapirer og kontanter mellom megler-forhandlere. ACATS-overføringer behandles gjennom DTCCs National Securities Clearing Corporation (NSCC) og Funds Transfer Pricing System (FTP). ACATS-overføringer gjøres opp i DTCCs Real-Time Gross Settlement (RTGS) system.

ACATS-systemet ble utviklet for å strømlinjeforme kontooverføringsprosessen og for å minimere risikoen for feil. ACATS-overføringer gjennomføres i løpet av få dager, og kundens konto gjøres vanligvis opp innen to virkedager. ACATS gir kundene et høyt nivå av beskyttelse mot risikoen for feil og svindel.

ACATS er et frivillig system, og megler-forhandlere er ikke pålagt å delta. Imidlertid deltar de fleste meglerforhandlere i ACATS fordi det er bransjestandarden for kontooverføringer.

Hvor lang tid tar DTC-overføringer?

DTC-overføringer tar vanligvis to til tre dager å fullføre. Den faktiske tiden det tar for en overføring å gå gjennom kan imidlertid variere avhengig av den spesifikke banken eller meglerhuset som er involvert. For eksempel, hvis du overfører midler fra en bank til en annen, kan prosessen ta litt lengre tid enn om du overfører mellom to meglerkontoer. Hva er en stillingsoverføring? En posisjonsoverføring er prosessen med å overføre en investeringsposisjon fra en konto til en annen. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, for eksempel for å konsolidere kontoer, for å dra nytte av forskjellige kontofunksjoner eller for å forenkle administrasjonen av en portefølje. Hvor lang tid tar en ikke-ACAT-overføring? En ikke-ACAT-overføring er en prosess der en investor flytter verdipapirer fra ett meglerfirma til et annet uten å gå gjennom den automatiske kundekontooverføringstjenesten (ACATS). Prosessen kan ta alt fra noen dager til et par uker, avhengig av kompleksiteten til overføringen og samarbeidet mellom de to involverte meglerfirmaene.

Hva står ACATS for?

Akronymet ACATS står for "Automated Customer Account Transfer System". Dette systemet brukes av megler-forhandlere for elektronisk overføring av kundekontoer fra ett firma til et annet.

Systemet er designet for å strømlinjeforme kontooverføringsprosessen for både kunden og megler-forhandlerne, og for å redusere papirarbeidet og bryet forbundet med tradisjonelle kontooverføringer.

ACATS-systemet brukes av en rekke store megler-forhandlere i USA, og er overvåket av Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Hvem starter en ACATS-overføring?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av den spesielle situasjonen. I noen tilfeller kan megleren som starter overføringen be om at kontoeieren fyller ut og signerer et overføringsskjema. I andre tilfeller kan det hende at kontoeieren må kontakte den mottakende megleren for å sette i gang overføringen.