Hvem er Ivan Boesky?

Ivan Boesky er en amerikansk forretningsmann som ble dømt for innsidehandel i 1986. Han ble dømt til tre års fengsel og bøtelagt 100 millioner dollar. Boesky begynte sin karriere som aksjemegler og ble til slutt en Wall Street-arbitrage. Han ble kjent for sine aggressive oppkjøpstilbud av offentlige selskaper. På 1980-tallet handlet Boesky-innsidere med konfidensiell informasjon … Les mer

Bankavgift

En bankavgift er et rettskrav som en kreditor kan gjøre mot en debitors bankkonto. Dette gjør at kreditor kan ta midler fra kontoen for å dekke en gjeld. For å kreve inn en bankkonto må kreditor først innhente rettskjennelse eller tvangsfullbyrdelse. Hvordan stopper du en avgift? Det er noen måter å stoppe en bankavgift på. … Les mer

Chartered Life Underwriter (CLU)

A Chartered Life Underwriter (CLU) er en profesjonell betegnelse tildelt av The American College of Financial Services. Å tjene en CLU-betegnelse krever å fullføre et strengt studium med fokus på forsikringsplanlegging og finansielle tjenester. CLU-betegnelsen er en av de mest respekterte og anerkjente legitimasjonene i finansnæringen. Chartered Life Underwriters er eksperter på forsikringsplanlegging og er … Les mer

Hva er KPIer?

En KPI, eller nøkkelytelsesindikator, er en numerisk verdi som brukes til å måle fremgang eller suksess med å oppnå et spesifikt mål. I virksomheten brukes KPIer ofte til å spore fremgang mot viktige mål som salgsmål, lønnsomhetsmål eller kundetilfredshetsnivåer. Det finnes mange forskjellige typer KPIer som kan brukes til å spore fremgang i ulike forretningsområder. … Les mer