Financial Accounting Foundation (FAF)

Financial Accounting Foundation (FAF) er en ideell organisasjon som ble etablert i 1972. FAF er ansvarlig for tilsynet, administrasjonen og finansieringen av Financial Accounting Standards Board (FASB) og Governmental Accounting Standards Board (GASB) ). FAF gir også økonomisk støtte til Accounting Principles Board (APB) og Private Company Council (PCC). Hvilken av følgende typer regnskapsførere tilbyr … Les mer

Associate In Claims (AIC) Definisjon

Associate in Claims (AIC)-betegnelsen er en profesjonell betegnelse opptjent av forsikringspersonell som fullfører et foreskrevet studiekurs med fokus på forsikringskrav og justering av forsikringskrav. Hva er ferdighetene som kreves for skadefeller? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, ettersom ferdighetene som kreves for en skademedarbeider kan variere avhengig av den spesifikke bransjen eller … Les mer

Hva betyr Cum Laude?

Cum laude er en akademisk utmerkelse som indikerer at en student har uteksaminert seg med utmerkelser. Begrepet er avledet fra de latinske ordene for «med ros.» Cum laude deles vanligvis ut til studenter som har oppnådd en GPA som er i topp 20-25 prosent av avgangsklassen. Noen skoler bruker en egen GPA-skala for æresstudenter, noe … Les mer

Hva er en Master of Business Administration (MBA)?

En Master of Business Administration (MBA) er en mastergrad i bedriftsøkonomi, som er en profesjonell grad som forbereder studentene til lederroller i bedrifter og organisasjoner. MBA-pensumet dekker vanligvis emner som regnskap, økonomi, markedsføring og driftsledelse. Hva menes med MBA-kurs? En MBA er en Master of Business Administration-grad. Det er en grad på høyere nivå som … Les mer

Chartered Market Technician (CMT)

Betegnelsen Chartered Market Technician (CMT) er den fremste legitimasjonen for utøvere av teknisk analyse over hele verden. CMT-programmet er designet for å heve profesjonelle standarder og forbedre individuelle prestasjoner i feltet ved å tildele CMT-charteret til kvalifiserte personer som fullfører en eksamen som dekker et bredt spekter av avanserte emner innen teknisk analyse. CMT-pensumet er … Les mer

Hva er offentlige goder?

Definisjon, hvordan de fungerer og eksempel. Hva er fellesgoder? Hvordan fungerer de? Eksempler. Hva er offentlige og private goder? Et offentlig gode er et gode som leveres av myndighetene til fordel for allmennheten. Et privat gode er et gode som er levert av et privat selskap eller enkeltperson til fordel for det offentlige. Hva er … Les mer

Råvarehandelsrådgiver (CTA)

En Commodity Trading Advisor (CTA) er en person eller et firma som gir råd og tjenester knyttet til handel med råvarer, futures og derivater. CTA-er er registrert hos U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som rådgivere for råvarehandel. CTAer må ha en gyldig lisens for å kunne gi råd om råvarehandel til kunder. For å … Les mer

Master of Public Administration (MPA)

Master of Public Administration (MPA) grad er en profesjonell grad designet for å forberede enkeltpersoner for karrierer i offentlig tjeneste. MPA-pensumet legger vekt på offentlig sektorledelse og policyanalyse, og gir studentene ferdighetene og kunnskapen som er nødvendig for å effektivt administrere offentlige organisasjoner. Kan du tjene penger med en MPA? Ja, du kan tjene penger … Les mer

Executive MBA (EMBA) Definisjon

En executive MBA (EMBA) er en type mastergrad designet for arbeidende fagfolk. Hovedforskjellen mellom en EMBA og en tradisjonell MBA er at et EMBA-program er rettet mot arbeidere med flere års erfaring, mens et tradisjonelt MBA-program er rettet mot nyutdannede. EMBA-programmer varer vanligvis i to år og inkluderer kurs i forretningsrelaterte emner som regnskap, finans, … Les mer

Chartered Asset Manager (CAM)

En chartret kapitalforvalter (CAM) er en profesjonell betegnelse gitt av Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) i Storbritannia. Betegnelsen er det høyeste kvalifikasjonsnivået som kan oppnås i kapitalforvaltningsfaget og betyr at innehaveren har oppfylt strenge faglige og etiske standarder. Hvor lang tid tar det å bli kapitalforvalter? Det finnes ikke noe entydig svar på … Les mer