Kontantgrunnlag

Kontantgrunnlaget er en regnskapsmetode der inntekter og utgifter kun registreres når kontanter faktisk er mottatt eller betalt. Dette i motsetning til periodiseringsgrunnlaget, som registrerer inntekter og utgifter når de påløper, uavhengig av når kontantene faktisk mottas eller betales.

Kontantgrunnlaget brukes ofte av små bedrifter fordi det er enklere enn periodiseringsgrunnlaget og ikke krever så mye dokumentasjon. Kontantgrunnlaget kan imidlertid også brukes av større virksomheter. Den største ulempen med kontantgrunnlaget er at det ikke gir et rettvisende bilde av et selskaps finansielle stilling siden det ikke inkluderer kundefordringer eller leverandørgjeld. Hvilke selskaper kan være kontantbaserte? Kontantgrunnlaget for regnskap er mest brukt av små bedrifter og organisasjoner som har en enklere finansiell struktur. Selskaper som har varelager eller komplekse økonomiske transaksjoner kan finne at periodiseringsgrunnlaget for regnskap passer bedre. Er IFRS et periodiseringsgrunnlag? Ja, IFRS er et periodiseringsgrunnlag. Dette betyr at transaksjoner registreres når de inntreffer, uavhengig av når de faktiske kontantene utveksles.

Hvorfor brukes kontantbasert regnskap?

Det er en rekke grunner til at kontantbasert regnskap brukes. Den første grunnen er at det er enklere enn periodiseringsregnskap. Dette er fordi du kun trenger å spore inn- og utbetalinger av kontanter, og du trenger ikke å spore fordringer og gjeld. Dette gjør kontantbasert regnskap mye enklere å implementere og vedlikeholde.

En annen grunn til at kontantbasert regnskap brukes er at det er mer oversiktlig. Dette er fordi alle transaksjonene er bokført i balansen, og det er ikke nødvendig å justere for periodisering. Dette gjør det lettere for investorer og kreditorer å se hva som foregår med selskapets økonomi.

Til slutt, kontantbasert regnskap er mer konservativt enn periodiseringsregnskap. Dette er fordi den kun innregner inntekter når kontantene faktisk er mottatt, og den innregner kun utgifter når kontantene faktisk er utbetalt. Denne konservatismen kan være fordelaktig i noen situasjoner, for eksempel når et selskap prøver å holde gjeldsnivået lavt.

Er kontantbasis tillatt under IFRS?

Nei, kontantbasis er ikke tillatt under IFRS. Hovedårsaken til dette er at kontantbasert regnskap ikke gir et rettvisende bilde av et selskaps finansielle stilling. Dette fordi det ikke tar hensyn til periodiseringer og andre ikke-kontante poster, som kan gi et forvrengt bilde av en bedrifts økonomiske helse. Hva er de to typene regnskapsprinsipper? Det er generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) og International Financial Reporting Standards (IFRS). GAAP er et sett med regler og retningslinjer som selskaper må følge når de utarbeider regnskap, mens IFRS er mer et rammeverk som selskaper kan bruke når de utarbeider regnskap.