Hva er en inventar?

Betydningen av varelager er settet med varer eller varer som akkumuleres i lageret i påvente av å bli brukt i produksjonsprosessen eller solgt. En annen definisjon av varelager knyttet til den økonomiske sfæren er den bestilte varelisten til en organisasjon eller person, der i tillegg til lagre også andre typer varer er inkludert. Også dokumentet som inneholder listen over nevnte gjenstander er kjent som inventar.

Lager- eller lagerbegrepet er veldig viktig i selskaper slik at forbrukernes krav blir møtt uventet, og slik at produksjonsprosessen ikke blir avbrutt på grunn av mangel på råvarer. De kan sees på som et reguleringsverktøy som opprettholder balansen mellom reell inn- og utstrømning.

Typer varelager

Beholdningen kan være på forskjellige måter, avhengig av en rekke parametere:

  • Inventar av råvarer: den består av de materialene som produktene er produsert med, men som ennå ikke er behandlet.
  • Varelager over produksjonsprosessen: den består av varene kjøpt av industribedrifter. Kvantifiseringen er laget av mengden materialer, produksjonskostnader og arbeidskraft.
  • Inventar over ferdige produkter: de forskjellige varene kjøpt av industribedrifter, som er transformert med det formål å markedsføres som produserte artikler.
  • Fabrikkforsyningsbeholdning: materialene produktene er laget av, men som ikke kan kvantifiseres nøyaktig.

Det er flere verktøy for å kontrollere lager og kontantstrøm, hvis du vil finne ut det, fortsett å lese neste artikkel og dermed forbedre kontantstrømmen til selskapet ditt.

Lagerfunksjoner

Lager spiller en viktig rolle i forretningsplaner. Blant annet av følgende grunner:

  • Evne til å forutsi: det er i stand til å sette en produksjonsplan, å vite hvor mange stykker og råmateriale de behandles på et bestemt tidspunkt. Du må balansere det som kreves og det som behandles.
  • Beskyttelse mot etterspørsel: En reservelager vil tillate deg å bli beskyttet til enhver tid. Du vet aldri hvor mye produkt markedet vil kreve.
  • Ustabilitet i forsyningen: beskytter mot mangelen på pålitelighet leverandører eller når det er få enheter av en artikkel og det er vanskelig å garantere varenes levering permanent.
  • Prisbeskyttelse: et tilstrekkelig kjøp i mengde vil unngå påvirkning av inflasjon koste.
  • Rabatter: Når du kjøper i bulk, er det rom for å tilby rabatter.