Infant-Industry Theory Definition

Spedbarnsindustriteorien er ideen om at det noen ganger er nødvendig for en regjering å beskytte unge industrier i utvikling mot utenlandsk konkurranse gjennom bruk av tollsatser eller andre handelshindringer. Teorien er basert på forutsetningen om at disse nystartede firmaene ennå ikke er i stand til å konkurrere mot etablerte utenlandske firmaer og trenger tid til … Les mer

Forstå Dow Jones Sustainability North America Index

Dow Jones Sustainability North America Index er en aksjemarkedsindeks som sporer resultatene til nordamerikanske selskaper som er ledende innen bærekraftig forretningspraksis. Indeksen består av selskaper som scorer godt på en rekke miljø-, sosiale og styringsindikatorer (ESG). Indeksen ble lansert i 2009, og administreres av Dow Jones Indices og S&P Global. Det er en av de … Les mer